Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng tu trực tuyến với đại chúng tại Tịnh Thất Quan Âm hộ niệm trực tuyến tại nhà Xem đĩa phát lại mới nhất của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổng hợp các bài giảng MP3 của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp các âm điệu niệm Phật của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp tất cả đĩa giảng của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Untitled Document

Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu.  

Nhận thấy sự hiệu quả trong việc truyền bá pháp môn Tịnh Độ qua mạng lưới internet của lão ân sư thượng Tịnh hạ Không và ân sư thượng Giác hạ Nhàn trên toàn thế giới. Nay Ban Điều Hành tại Tịnh Thất Quan Âm thiết lập hệ thống phát trực tiếp thời khóa tu tập tại Tịnh Thất Quan Âm và những đĩa DVD giảng lại của ĐĐ Thích Giác Nhàn. Tịnh Thất Quan Âm sẽ phát trực tiếp tại phòng vãng sanh của Tịnh Thất Quan Âm liên tục để quý Phật Tử vào hộ niệm chung với đại chúng Tịnh Thất Quan Âm. Kính mong toàn thể chư vị liên hữu trên toàn thế giới văn kinh, thính pháp được pháp hỷ sung mãn.  

Nếu quí phật tử nào phát bồ đề tâm tùy hỷ cúng dường pháp bảo, in Kinh, in tượng Phật, phóng sanh, làm máy niệm Phật, máy nghe Pháp để phổ biến pháp môn Tịnh Độ trên toàn thế giới hoặc phát tâm cúng dường hòm kính, đồ tẩm liệm cho người mới vãng sanh xin tùy hỷ vào tài khoản sau.

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ:

1.(Dùng cho Phật tử gửi từ Việt Nam)

Tên TK:HỒ TRỌNG KHÁNH

Số TK: 056 1000 543395 

Ngân hàng: Vietcombank - Đức Trọng, Lâm Đồng

Email: nhuantuongttqa@gmail.com

ĐT: 0909.74.74.74

2. (Dùng cho Phật tử gửi từ nước ngoài):

Tài Khoản của Pháp Hội VÔ LƯỢNG THỌ

Name: Vo Luong Tho Association

Account Number: 8048611274

Routing Number: 121042882

Swift Code : WFBIUS6S

Bank Name: Wells Fargo Bank, N.A

Địa Chỉ: 273 E 10th St, Gilroy, CA 95020 

Phone: Chú Nhuận Minh: 408-590-5889, Chú Nhuận Tuệ: 408-591-2799

Email: nhuanminh2015@yahoo.com

Hoặc gửi check tới địa chỉ sau:

  ĐỊA CHỈ PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ: TAM NGUYEN 1009 E Capitol Expressway #144, San Jose, CA 95121

Kính nguyện các vị liên hữu khi xem mấy lời tâm huyết đài VoluongthoTV này đem từ bi hoan hỷ giới thiệu cho bạn đồng tu mình cùng xem, công đức quí vị vô lượng vô biên.

 

A Di Đà Phật