Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng tu trực tuyến với đại chúng tại Tịnh Thất Quan Âm hộ niệm trực tuyến tại nhà Xem đĩa phát lại mới nhất của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổng hợp các bài giảng MP3 của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp các âm điệu niệm Phật của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp tất cả đĩa giảng của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Untitled Document

Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu.  

Nhận thấy sự hiệu quả trong việc truyền bá pháp môn Tịnh Độ qua mạng lưới internet của lão ân sư thượng Tịnh hạ Không và ân sư thượng Giác hạ Nhàn trên toàn thế giới. Nay Ban Điều Hành tại Tịnh Thất Quan Âm thiết lập hệ thống phát trực tiếp thời khóa tu tập tại Tịnh Thất Quan Âm và những đĩa DVD giảng lại của ĐĐ Thích Giác Nhàn. Tịnh Thất Quan Âm sẽ phát trực tiếp tại phòng vãng sanh của Tịnh Thất Quan Âm liên tục để quý Phật Tử vào hộ niệm chung với đại chúng Tịnh Thất Quan Âm. Kính mong toàn thể chư vị liên hữu trên toàn thế giới văn kinh, thính pháp được pháp hỷ sung mãn.  

Nếu quí phật tử nào phát bồ đề tâm tùy hỷ cúng dường pháp bảo, in Kinh, in tượng Phật, phóng sanh, làm máy niệm Phật, máy nghe Pháp để phổ biến pháp môn Tịnh Độ trên toàn thế giới hoặc phát tâm cúng dường hòm kính, đồ tẩm liệm cho người mới vãng sanh xin tùy hỷ vào tài khoản sau.

TÀI KHOẢN PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ:

1. Gửi vào tài khoản của Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ Việt Nam) :

Tên TK: Nguyễn Thanh Tâm
Số TK: 0561 000 526 236
Ngân hàng: Vietcombank – Đà Lạt
Email: tinhthatquanam@gmail.com
ĐT: 0909.74.74.74

2. Gửi bưu điện tới địa chỉ Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ Việt Nam) :

Người Nhận: Trần Văn Núi – ĐT: 0946 763 836.
Địa Chỉ: Tịnh Thất Quán Thế Âm, Tổ 15 Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

3. Tài Khoản của Tịnh Thất Quan Âm (Dùng cho Phật tử gửi từ nước ngoài) :

Bank Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietComBank), Lamdong Branch
Bank Address: NguyenVan Cu Street, Ward 1, Dalat City, Lam Dong Province.
Swift Code: BFTVVNVX056
Account No: ‎0561 370 59 74 59
Name of Account: DINH VIET DANG
Địa chỉ Việt Nam: thon Phu Thanh, xa Hiep Thanh, huyen Duc Trong, tinh Lam Dong.

Kính nguyện các vị liên hữu khi xem mấy lời tâm huyết đài VoluongthoTV này đem từ bi hoan hỷ giới thiệu cho bạn đồng tu mình cùng xem, công đức quí vị vô lượng vô biên.

 

A Di Đà Phật