Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng tu trực tuyến với đại chúng tại Tịnh Thất Quan Âm hộ niệm trực tuyến tại nhà Xem đĩa phát lại mới nhất của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổng hợp các bài giảng MP3 của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp các âm điệu niệm Phật của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp tất cả đĩa giảng của ĐĐ Thích Giác Nhàn

Thời Khóa Cộng Tu Tại Tịnh Thất Quan Âm


Bắt Đầu Lúc Kết thúc Lúc thời Khóa thời Lượng
4h:00 Sáng 7h:00 Sáng Công Phu Buổi Sớm 3h00
9h:00 Sáng 11h:15 Trưa Công Phu Buổi Sáng 2h:15
14h:00 Chiều 16h:15 Chiều Công Phu Buổi Chiều 2h:15
18h:00 Tối 21h:00 Tối PHÁT LẠI ĐĨA TRỰC TIẾP CUA HT TINH KHÔNG VÀ ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN 3h:00

Theo sự chỉ dạy của ĐĐ ân sư Thích Giác Nhàn, mỗi tối đều có phát lại đĩa của Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không và Đại Đức Ân Sư Thích Giác Nhàn. Kính mong quý vị vào trang web www.voluongtho.vn để xem. Kính chúc quý vị pháp hỷ sung mãn.

Thời gian phát đĩa lại.
- Chủ Nhật: ngày 13 tháng 11 năm Bính Thân

( Nhằm ngày 11/12/2016) .

    +Lúc 18h:30 đến 19h:30 đại chúng niệm Phật cùng với ĐĐ Thích Giác Nhàn.

    +Lúc 19h:30 đến 21h:00:
đại chúng nghe đĩa ĐĐ Thích Giác Nhàn 'khai thị tại niệm Phật đường Bình Dương 10/12/2016'

- Thứ 2: ngày 14 tháng 11 năm Bính Thân ( Nhằm ngày 12/12/2016).

    +Lúc 18h:00 đến 19h:00
đại chúng niệm Phật cùng với ĐĐ Thích Giác Nhàn.

    +19h:00 đến 21h:00 tối
:đại chúng nghe đĩa HT Tịnh Không thuyết giảng 'Phẩm Thứ 6, Kinh Vô Lượng Thọ, Tập2, Giảng Tại Nhật Bản'

- Thứ 3: ngày 15 tháng 11 năm Bính Thân ( Nhằm ngày 13/12/2016) .

    +Lúc 18h:00 đến 19h:00 đại chúng niệm Phật cùng với ĐĐ Thích Giác Nhàn.

    +19h:00 tối đến 21h:00 đại chúng nghe lại đĩa ĐĐ Thích Giác Nhàn thuyết giảng 'Kinh Vô Lượng Thọ Tập 4-Ngày 5/12/2016'

Chương trình phát lại đĩa và các buổi thuyết giảng của các Thầy, các chú đều được phát trực tiếp trên trang web www.voluongtho.vn, trang web www.voluongthousa.com trên các ứng dụng Vô Lượng Thọ trực tuyến TV toàn cầu.

Mỗi ngày đều có cập nhật chương trình mới kính mong quý vị mỗi ngày vào trang web voluongtho.vn để theo dõi thông tin cập nhật mới nhất.

Kính mong quý vị gởi tin nhắn này cho mọi người cùng vào xem. Công đức quý vị vô lượng vô biên. Kính chúc quý vị nghe pháp được pháp hỷ sung mãn.