Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng tu trực tuyến với đại chúng tại Tịnh Thất Quan Âm hộ niệm trực tuyến tại nhà Xem đĩa phát lại mới nhất của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổng hợp các bài giảng MP3 của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp các âm điệu niệm Phật của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp tất cả đĩa giảng của ĐĐ Thích Giác Nhàn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VOLUONGTHO TRỰC TUYẾN TRÊN INTERNET

Ban điều hành Tịnh Thất Quan Âm đã phối hợp với vợ chồng kỷ sư ở Thụy Sỹ, trong những ngày qua đã nổ lực thực hiện thiết lập xong app Vô Lượng Thọ trực tuyến dành riêng cho đạo tràng trên không trung, để phát thời khóa cộng tu và trợ niệm tại phòng vãng sanh tại Tịnh Thất Quan Âm - Đức Trọng - Lâm Đồng - Việt Nam. Kính mong quí vị dùng Laptop, Macbook để kéo phần mềm ứng dụng này xuống. Bên hệ điều hành Window, Android tất cả các loại điện thoại đều kéo app này xuống cài đặt được. Mong quí vị phổ biến để pháp hội cộng tu Vô Lượng Thọ và trợ niệm được đi đến từng người và từng nhà, công đức quí vị vô lượng vô biên.

Quí vị có góp ý xin liên hệ email: nhuantuongttqa@gmail.com hoặc số điện thoại sau: 01217.149.423 .   


QUÝ VỊ NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

PHẦN MỀM IPHONE, IPAD


QUÝ VỊ NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

PHẦN MỀM APPLE TV


QUÝ VỊ NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

PHẦN MỀM MACBOOK


QUÝ VỊ NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:
PHẦN MỀM ANDROID (HTC, GOOGLE, SAMSUNGTV, LG... )


QUÝ VỊ NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

PHẦN MỀM WINDOWS

 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG VOLUONGTHOTV

1. Cộng Tu Trực Tuyến

Quí vị nào ở Việt Nam có thể cộng tu trực tuyến với Tịnh Thất Quan Âm có thể truy cập tại chức năng này

2. Trợ niệm trực tuyến 24/24

Qúi vị nào muốn được Tịnh Thất Quan Âm trợ niệm trực tuyến 24/24 tại nhà của mình có thể truy cập vào chức năng này.

3. Phát lại đĩa DVD

Phát lại những bài thuyết pháp gần đây nhất của ĐĐ Thích Giác Nhàn.

4. Âm điệu niệm Phật

Tập hợp tất cả các âm điệu niệm Phật của ĐĐ Thích Giác Nhàn.

5. Bài giảng MP3

Nghe lại tất cả những bài thuyết pháp của ĐĐ Thích Giác Nhàn. không cần xem hình ảnh nhằm tiết kiệm băng thông dữ liệu truyền qua đường truyền internet

6. Xem lại DVD

Xem lại tất cả những bài thuyết pháp của ĐĐ Thích Giác Nhàn.

 

----------------------------------------------------------------------------

Kính bạch chư tôn đức tăng ni
Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu
 

Hơn 10 năm qua đại lão HT thượng Tịnh hạ Không đã phát triển đạo tràng trên không trung qua mạng lưới đường truyền internet phổ biến trên toàn thế giới với mục tiêu là đem pháp môn tịnh độ để phổ biến cho nhân loại vì mục tiêu giáo dục đem giáo lý Phật Đà giáo hóa chúng sanh bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.  

Hôm nay ĐĐ Thích Giác Nhàn đã bước theo bước chân đại lão HT thượng Tịnh hạ Không, đã phát triển đạo tràng voluongthoTV trực tuyến trên không trung, cũng nhằm mục đích đem pháp môn Tịnh Độ của Đại Sư Ấn Quang và đại lão HT thượng Tịnh hạ Không phổ biến qua mạng lưới internet trên toàn cầu nhằm mục tiêu giúp hành giả người Việt Nam trên toàn thế giới biết đến pháp môn Tịnh Độ là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu và một đời này quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Với tâm nguyện này đã cảm ứng đến chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư thiên long thần hộ pháp. Vì vậy, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành đài truyền hình trực tuyến VoluongthoTV đã được đưa vào sử dụng, kính mong quí vị cài đặt app Voluongtho trực tuyến này và giới thiệu mọi người cùng cài đặt để vào cộng tu, hộ niệm và nghe pháp hoàn toàn miễn phí. Kính mong quý vị cộng tu,hộ niệm, văn kinh thính pháp được pháp hỷ xung mãn.    

A Di Đà Phật